2. Ulusal Akciğer ve Damar Hastalıkları Araştırma Derneği Kongresi; 26-29 Nisan 2018